Citāda mācību diena – Miķeļi 1. klasē

Arī 1. klases skolniekiem bija citāda mācību diena – Miķeļi. Viņi devās pētīt dabu Miķeļos un, izmantojot koku lapu noteicēju, atpazina dažādus kokus parkā, no atrastajiem dabas materiāliem veidoja Miķeļdienas simbolu – jumi. Klasē, izmantojot dažādas maņas, atpazina dažāda veida maizi, to raksturoja un iepazina galveno maizes izejvielu – miltus.