Deja vieno mūs

16. februārī Privātsākumskolas “Varavīksne” mazie un lielie dejotāji pulcējās LOC, lai piedalītos pirmsskates koncertā.