Deju kolektīvu skate

Šā gada 6.aprīlī Privātsākumskolas “Varavīksne” sākumskolas deju kolektīvs piedalījās Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skatē, iegūstot pirmās pakāpes diplomu.

Paldies dejotājiem, viņu vecākiem un lieliskai atbalstu komandai!