Dzejas dienas pirmsskolā

No 5.-18. septembrim ir svētki visiem uzrakstītajiem dzejoļiem – Dzejas dienas.
14. septembrī pirmsskolas grupas “Podziņas”, “Pelītes” devās uz bibliotēku “Libris”, kur mūs laipni sagaidīja bibliotekāres un grāmatu tārpiņš.

Bērni tika iepazīstināti ar izdotajām grāmatām, kurās iekļauti I.Zanderes darbi, un rakstnieces dzeju muzikālā priekšnesumā “Skraidīklis baidīklis” izstāstīja Liepājas katoļu pamatskolas skolēni.

Aicinam lasīt grāmatas!