Pirmsskolas izglītība

 • licencētu vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmu; kods 01011111

 • Bērnu dārzā no 2 gadu vecuma, bērni apgūst pirmsskolas izglītību caur radošām, attīstošām rotaļām un organizētām nodarbībām.

 • Estētikas skolā  no 2 gadu vecuma, bērni apgūst pasaules mācību caur dziesmām, vingrinot rociņu zīmēšanā, izjūtot sevi un citus dejā, iepazīstot savu valodu un saņemot priekšzināšanas angļu valodā.

 • Logopēdiskā burtu skolā no 2 gadu vecuma, bērniem kuriem ir runas problēmas – logopēds, mūzikas un veselības mācības pedagogs, palīdz attīstīt savstarpējās komunikācijas prasmes un sagatavoties skolai.

 • Mazuļu skolā no 1,5 gadu vecuma, bērniem veido pirmo priekšstatu par izglītības iestādi – bērna pozitīvu attieksmi, drošības sajūtu un uzticēšanos pret to. Komunikāciju un saskarsmju pasaulē bērnus ievada sadarbībā ar mammu

Sākumskolas izglītība

 • licencētu un akreditētu pamatizglītības 1. posma (1. – 4. klase) programmu, kods 11011111

 • licencētu un akreditētu speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 4. klase) izglītības programmu izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem, kods 11015211

 • licencētu pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase)  programmu, kods 11011111

Interešu izglītība

 • Ansamblī sevi atrod visi tie bērni, kuri vēlas dziedāt. Individuāli tiek izcelti tikai tie bērni, kuriem skaņas balstiņas ir ieliktas šūpulī un kuri to vēlas izkopt. Visi ansambļa bērni var sevi apliecināt gan skolas, gan pilsētas pasākumos, koncertos un konkursos.

 • Tautisko deju kopa savas nodarbības dažādo ar aerobikas un vingrošanas elementiem. Šī grupa sevi parāda koncertos un skatēs pilsētas un valsts mērogā.

 • Bērnu mākslas studija piedāvā 3 līdz 10 gadus veciem bērniem apgūt zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas mākslas.

 • Valodu klubiņos palīdz runāt un domāt svešvalodā – angļu, franču vai krievu.

 • Koriģējošās vingrošanas grupa piedāvā nodarbības dažāda vecuma dalībniekiem, kuriem  problēmas sagādā mugurkaula saslimšana vai stājas traucējumi.

 • Teātru studija gatavo priekšnesumus skolas un pilsētas pasākumiem.