Lai pieteiktos interešu izglītības nodarbībām:

  • Jāraksta pieteikums uz e-pastu: privātsākumskola@apollo.lv
  • Pieteikumā jānorāda bērna vārds un uzvārds, personas kods, kas ir saskaņā ar datu apstrādes kārtību
  • Jānoslēdz līgums