Mākslas studija 

Interešu izglītības grupā “Mākslas studija” uzņem bērnus no 4 gadu vecuma.

Programmas mērķis:

Sekmēt radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, kurai māksla ir viens no daudziem veidiem, kā izprast sevi un pasauli.

Izglītības procesa sasniedzamie rezultāti:

 • radīt interesi par mākslu un radošu pašizpausmi, attīstot emocionālo un estētisko uztveri un gaumi;
 • apgūt gleznošanas un zīmēšanas pamatus un praktiskās iemaņas;
 • mācēt izmantot iegūtās zināšanas un prasmes radošajā darbībā;
 • veicināt prieku pētīt un nemitīgi atklāt ko jaunu un attīstīt vispārējās prasmes;
 • attīstīt veidošanas prasmes, izmantojot dažādus materiālus.

Nepieciešamie pamatmateriāli:

A3 gleznošanas bloks, grafīta zīmulis HB, zīmuļa asināmais, dzēšgumija, guašas, akvareļkrāsas, eļļas pasteļkrītiņi, plastilīns, dažādas otas, līmes zīmulis, šķēres, priekšauts.

Skolotāja: Inguna Stopele

Angļu valodas klubiņš 

Angļu valodas pulciņā uzņem bērnus no 4 gadu vecuma.

Angļu valodas klubiņā būs iespēja:

 • Piedalīties dažādās aktivitātēs un veikt uzdevumus mutvārdos, lai praktiskās darbībās izmantotu valodu kā saziņas līdzekli;
 • Apgūt zināšanas par angļu valodas pamatstruktūrām, vārdu izrunu, vārdšķirām, to likumsakarībām, mācoties saskatīt līdzības un atšķirības ar dzimto valodu;
 • Interesēties par valodām un kultūrām, salīdzinot tās ar savu dzimto valodu un kultūru, mācīties saskatīt atšķirīgo un līdzīgo, ar izpratni un cieņu izturēties pret citiem cilvēkiem un apkārtējo pasauli; attīstīt sociokultūro kompetenci.
 • Lietot valodu kā informācijas iegūšanas līdzekli, lai izprastu tās nozīmi gan angļu valodas, gan citu mācību priekšmetu apgūšanā (kompetenču  pieeja).
 • Pavadīt laiku aizraujošās rotaļās, apgūstot valodu un kontaktējoties angļu valodā.

Skolotāja Ilze Vāciete

Krievu valodas klubiņš 

Krievu valodas pulciņā uzņem 5 – 7 gadus vecus bērnus.

Krievu valodas pulciņā būs iespēja:

 • Ar spēlēm, vingrinājumiem un ikdienas situācijām modināt dalībnieku interesi par krievu valodu.
 • Palīdzēt iemācīties runāt, lasīt, saprast krievu valodā un iegūt jaunas zināšanas.
 • Klausīšanās – mācīt saklausīt pazīstamus vārdus un pamatfrāzes.
 • Runāšana – mācīt atkārtot vārdus, pamatfrāzes, ļoti vienkāršus teikumus.
 • Sniegt informāciju par sevi, savu tuvāko apkārtni.
 • Lasīšana – iemācīt krievu alfabētu. Mācīt lasīt zilbes, pazīstamus īsus vārdus.
 • Mācīt uzrakstīt drukātos lielos un mazos burtus, zilbes, īsus vārdus.
 • Piedāvāt pavadīt laiku aizraujošās rotaļās, apgūstot valodu un kontaktējoties krievu valodā.
 • Attīstīt vēlēšanos mācīties.

Skolotāja: Anžela Fomina

Peldēšanas nodarbības 

Uzņem sākot no piecu gadu vecuma Privātsākumskolas “Varavīksne” dalībniekiem piedāvā peldēšanas nodarbības. Dalībnieki pirmās peldēšanas iemaņas apgūst mazajā un pilnveido lielajā baseinā.

Tautiskās dejas

Ikviens, kurš vēlas, var apgūt latviešu tautas dejas.

Privātsākumskola “Varavīksne”  piedāvā tautas deju nodarbības, kas paredzētas ikvienam interesentam – audzēknim, skolēnam, un nav nepieciešamas plašas iemaņas un prasmes, fiziskā sagatavotība.

Deju kolektīvu vadītājas Ilzes Orinskas vadībā apgūsim:

 • Ritmikas vingrinājumus;
 • Latviešu dejas;
 • Klasiskās dejas pamatus;
 • Improvizācijas mākslu;
 • Netradicionālās dejas;
 • Tautas tērpa pielietojumu;
 • Skatuves kultūru.

Skatuves pieredze, festivāli:

 • Skolas rīkotie pasākumi;
 • Ģimenes dienu pasākums Liepājā;
 • Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ielu koncerti Rīgā;
 • Festivāli Liepājā, Latvijā.

Nodarbības tiek organizētas 3 līdz 6 gadus veciem bērniem.

Montessori pedagoģijas nodarbības

Klavierspēles nodarbības