Ansamblis

Ikviens bērns, kas vēlas attīstīt savas muzikālās spējas dziedāšanā esiet gaidīti Privātsākumskolas “Varavīksne” draudzīgajā ansamblī

Pieteikties aicināti mazie dziedātāji no 3 līdz 7 gadu vecumam.

Nodarbību laikā ar bērniem kopā dziedāsim un rotaļāsimies:

 • apgūsim dažādas jaunas un jaukas dziesmiņas, lai ar laiku varētu tās parādīt arī plašākai publikai;
 • izkopsim muzikālo gaumi;
 • attīstīsim muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu;
 • radīsim interesi par mūzikas instrumentu spēli.

Skatuves pieredze:

 • skolas rīkotie pasākumi;
 • mazo vokālistu konkurss “Cālis”.

Skolotāja Anda Karule

 

Tautas dejas

Ikviens, kurš vēlas, var apgūt latviešu tautas dejas.

Privātsākumskola “Varavīksne”  piedāvā tautas deju nodarbības, kas paredzētas ikvienam interesentam – audzēknim, skolēnam, un nav nepieciešamas plašas iemaņas un prasmes, fiziskā sagatavotība.

Deju kolektīvu vadītājas Ilzes Orinskas vadībā apgūsim:

 • ritmikas vingrinājumus;
 • latviešu dejas;
 • klasiskās dejas pamatus;
 • improvizācijas mākslu;
 • netradicionālās dejas;
 • tautas tērpa pielietojumu;
 • skatuves kultūru.

Skatuves pieredze, festivāli:

 • skolas rīkotie pasākumi;
 • BJC koncerti, LOC;
 • Deju skates, LOC;
 • Ģimenes dienu pasākums Liepājā;
 • Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ielu koncerti Rīgā;
 • festivāls “Latvju bērni danci veda” Kuldīgā, Jelgavā.

Nodarbības tiek organizētas divos vecuma posmos:

 1. Pirmsskola (3. – 6. gadu vecumam).
 2. Sākumskola (7. – 10. gadi jeb 1. – 4. klase).

Nodarbību grupās var pievienoties ikviens dejotgribētājs!

 

Angļu valodas klubiņš

Angļu valodas pulciņā uzņem skolēnus no 7 – 10 gadiem

Angļu valodas klubiņā būs iespēja:

 • piedalīties dažādās aktivitātēs un veikt uzdevumus mutvārdos, lai praktiskās darbībās izmantotu valodu kā saziņas līdzekli;
 • apgūt zināšanas par angļu valodas pamatstruktūrām, vārdu izrunu, vārdšķirām, to likumsakarībām, mācoties saskatīt līdzības un atšķirības ar dzimto valodu;
 • interesēties par valodām un kultūrām, salīdzinot tās ar savu dzimto valodu un kultūru, mācīties saskatīt atšķirīgo un līdzīgo, ar izpratni un cieņu izturēties  pret citiem cilvēkiem un apkārtējo pasauli; attīstīt sociokultūro kompetenci;
 • lietot valodu kā informācijas iegūšanas līdzekli, lai izprastu tās nozīmi gan angļu valodas, gan citu mācību priekšmetu apgūšanā (kompetenču  pieeja);
 • pavadīt laiku aizraujošās rotaļās, apgūstot valodu un kontaktējoties angļu valodā.

Skolotāja Marianna Mazurova

 

Kружок русского языка

Krievu valodas pulciņā uzņem bērnus 5 – 7 gadus vecus bērnus.

odas pulciņā būs iespēja:

 • ar spēlēm, vingrinājumiem un ikdienas situācijām modināt dalībnieku interesi par krievu valodu;
 • palīdzēt iemācīties runāt, lasīt, saprast krievu valodā un iegūt jaunas zināšanas;
 • klausīšanās – mācīt saklausīt pazīstamus vārdus un pamatfrāzes;
 • runāšana – mācīt atkārtot vārdus, pamatfrāzes, ļoti vienkāršus teikumus;
 • sniegt informāciju par sevi, savu tuvāko apkārtni;
 • lasīšana – iemācīt krievu alfabētu. Mācīt lasīt zilbes, pazīstamus īsus vārdus;
 • mācīt uzrakstīt drukātos lielos un mazos burtus, zilbes, īsus vārdus;
 • piedāvāt pavadīt laiku aizraujošās rotaļās, apgūstot valodu un kontaktējoties krievu valodā;
 • attīstīt vēlēšanos mācīties.

Skolotāja Marianna Mazurova

 

Vizuālā māksla

Vizuālās mākslas pulciņā uzņem pirmsskolas vecuma bērnus, skolēnus līdz 12 gadu vecumam, tai skaitā bērnus ar īpašām vajadzībām.

Vizuālās mākslas pulciņā apgūsim praktiskas nodarbības gleznošanā, grafikā, tēlniecībā, papīra plastikā un citos vizuālās mākslas veidos.

Pulciņa īstenošanas laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas rosinās dalībniekus tās radoši pielietot dzīves jomā.

 

Teātra mākslas pamati

Teātra mākslas pamatu nodarbībās apgūsim:

 • aktiermākslas metodes, etīdes un vingrinājumus;
 • attīstīsim individuālo personību;
 • iejutīsimies dažādos personāžos;
 • apgūsim monologus un dialogus;
 • apgūsim kustības un runas mākslu, prasmi veikt novērojumus;
 • mācīsimies izzināt sevi, nodarbības partneri un iepazīsimies ar kultūras un sabiedrības vērtībām.

Skolotāja Ilze Jura