Informācija par radošām aktivitātēm ”Mācies no dabas” jūnija

Privātsākumskola “Varavīksne” piedāvā radošas aktivitātes sākumskolas vecuma bērniem:

 • sestdien brīvā laika pavadīšanas dabā,
 • jaunu mērķu un prasmju apguvi,
 • izzinošas, izglītojošas, radošas un sportiskas aktivitātes dabā,
 • pašapkalpošanās prasmju pilnveidi,
 • veselīgu dzīvesveidu.

Norises laiks – 8.06. – 19.06.2020.

Dalības maksa – 140,00 eiro

Norises vieta – Privātsākumskola “Varavīksne”

Dalībnieku vecums – 7-10 gadi

“Mācies no dabas” un radošās aktivitātes, kas notiek no 7 līdz 10 gadiem.

Galvenais mērķis un plānotās aktivitātes ir vērstas uz dabas izzināšanu, izmantojot priekšmetus un spēkus, kā arī apvienojot prasmju veicināšanu, strādājot pie pārējiem, gan komandā, izmantojot dabiskās dotās iespējas.

 Interesentus gaida daudzveidīgas aktivitātes, jo praktiskas darbošanās dabā attīsta radošumu, dod zināšanas un sagatavo bērnus reālajai dzīvei.

Visas labākās mācību iestādes priekšmetiem. Spēlēsim spēles, gan mācību priekšmetu labākos apgūšanai, gan savstarpējos komunikācijai un komandas saliedēšanai.

Pieteikšanās: līdz 20.05.2020. uz epastu: ilzeorinska@inbox.lv

 

                      Informācija par radošām nodarbībām “Mākslas burvībā” augustā

Privātsākumskola “Varavīksne” piedāvā radošas aktivitātes sākumskolas vecuma bērniem:

 • noderīgu brīvu laika pavadīšanu,
 • iespējams ieraudzīt un apzināt savu potenciālo,
 • radošas, izglītojošas un sportiskas aktivitātes,
 • veselīgu dzīvesveidu,
 • dažādu mākslas veidu iepazīšanās – teātris, mūzika, glezniecība, dejas.
 • koncertprogrammas izveidošanu.

Norises laiks – 10.08. – 22.08.2020.

Dalības maksa – 140,00 eiro

Norises vieta – Privātsākumskola “Varavīksne”

Dalībnieku vecums – 6-10 gadi

Radošās nodarbības būs sadalītas tematiskās dienas – teātris, mūzika, glezniecība, dejas diena.

Piedaloties radošajās aktivitātēs, bērni būs:

 • iepazinuši tikai mākslu veidus;
 • pilnveidojušies savstarpējas saziņas prasmes,
 • piedalījušies dažādās radošās nodarbībās;
 • papildinājuši savas esošās zināšanas;
 • pilnveidojušies latviešu tautu deju soļus,
 • izveidojuši

Radošo nodarbību “Mākslas burvībā” noslēgums, tiks paredzēts koncertprogramma, kuru popularizēs pilsētā.

Pieteikšanās: līdz 20.07.2020. uz epastu: ilzeorinska@inbox.lv