Pirmsskolas izglītības grupu “Bitītes” dienas režīms

700 – 925         Pulcēšanās

850 – 925         Brokastis, zobu higiēna

930 – 1200      Nodarbības saskaņā ar Nodarbību sarakstu; aktivitātes svaigā gaisā

1200 – 1240    Pusdienas, zobu higiēna

1300 – 1500    Diendusa

1500 – 1540    Pamošanās, ģērbšanās, roku mazgāšana

1540 – 1610    Launags

1600 – 1900    Rotaļnodarbības, telpu sakopšana, atvadīšanās

 

Pirmsskolas izglītības grupas “Mārītes” dienas režīms

700 – 925         Pulcēšanās

830 – 850         Brokastis, zobu higiēna

930 – 1130      Nodarbības saskaņā ar Nodarbību sarakstu; aktivitātes svaigā gaisā

1130 – 1150    Pusdienas, zobu higiēna

1200 – 1430    Diendusa

1430 – 1520    Pamošanās, ģērbšanās, roku mazgāšana

1520 – 1540    Launags

1600 – 1900    Rotaļnodarbības, telpu sakopšana, atvadīšanās