Pirmsskolā izmantojamo mācību līdzekļu saraksts 2018./2019.m.g.

 1. Anuška „Burtu gudrības”, Apgāds Zvaigzne ABC
 2. Andersone, M. Filatova, V. Golubova, I. Ikale Pirmā lasāmgrāmata “Krāsainā pasaule”, Apgāds Zvaigzne ABC
 3. Mācību grāmata “Lielā grāmata mazajiem”, Apgāds Zvaigzne ABC
 4. Anspoka, E.Birzgale, I.Dzērve, I.Helmane, I.Leite ”Sākam mācīties! Pirmās grāmatas darblapas ”, Apgāds Lielvārds
 5. Ikale “Jautrā zīmulīša uzdevumi. Burti un vārdi”, Apgāds Zvaigzne ABC
 6. Lēnerte “Rūtiņraksti. Zīmē rūtiņās!”, Apgāds Zvaigzne ABC
 7. Anspoka, E.Birzgale, I.Dzērve, I.Helmane, I.Leite. “Sākam mācīties pirmā grāmata”, Lielvārds
 8. Andersone, R.Arājs, V.Drulle, I.Ikale, E.Krastiņa, E.Volāne “Raibā pasaule. Mana grāmata”, Apgāds Zvaigzne ABC
 9. Krastiņa, E. Limanoviča, E.Drelinga, E.Volāne ”Praktiskā matemātika 1.klasei”, Apgāds Zvaigzne ABC
 10. Reisona, I.Taurēna “Skaņu un burtu atslēdziņa”, Apgāds Zvaigzne ABC
 11. Putre “Burti un vārdi” Treniņburtnīca, Apgāds Zvaigzne ABC
 12. Parfjonovas izstrādātie materiāli pēc Montessori pedagoģijas
 13. Vītoliņas izstrādātie materiāli
 14. Šternfelde “Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem”, Pētergailis
 15. Karlovska, U. Martinsone “Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai”.
 16. Hadaņonoka, L. Hadaņonoka “Kā raisās valodiņa”
 17. Irša, M. Laukmane “Krāsainie cipari”
 18. Brice “Skaņu pasakas un ritma rotaļas”, Apgāds Zvaigzne ABC
 19. Brice “100 + 1 dziesmiņa”, Lpmia
 20. Brice “Rotaļas ar ritmiem”, pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija
 21. Baļčūne “Vāru, vāru putriņu”, Apgāds Zvaigzne ABC
 22. Strauta, G. Čukure “ Mazā rūķa lielie darbi”, Pētergailis
 23. Brice “ Pirkstiņu rotaļas”, RaKa
 24. Reveliņa “Sāksim lasīt”, Pētergailis
 25. Krūmiņa, D. Kadiševska “Ciparu pasakas”, Raka
 26. Andersone “Mani skaitļi”, Apgāds Zvaigzne ABC
 27. Andersone “Pēti, domā un dari!”, Apgāds Zvaigzne ABC
 28. Deinesa, P.Allens “Izzini planētu Zeme”
 29. 365 zinātnes eksperimenti, Pētergailis, Apgāds Zvaigzne ABC
 30. Kāpēc? Enciklopēdija, Apgāds Zvaigzne ABC
 31. Bone Pirmās zināšanas kosmosa grāmata, Apgāds Zvaigzne ABC
 32. Ganeri Pirmā enciklopēdija, Apgāds Zvaigzne ABC
 33. Č. Pikthols, D.Cvemmer Pasaules atlants kāpēcīšiem, Apgāds Zvaigzne ABC