Pirmsskolas rotaļnodarbību saraksts 2021./2022. m. g.

Grupai “Mārītes” 2 – 4 gadīgiem bērniem

Programmas kods: 01011111

Nedēļas dienas Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Integrētie mācību priekšmeti

Valodu joma, dabaszinātņu joma, sociālā un pilsoniskā joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (grupā) Matemātikas joma Matemātikas joma Valodu joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē)
Tehnoloģiju joma Dabaszinātņu joma Tehnoloģiju joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma
Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma

Pirmsskolas pedagogi:  Inta Millere, Marianna Mazurova, Grēta Parfjonova

Grupai “Bitītes” 4 – 6 gadīgiem bērniem

Programmas kods: 01011111

Nedēļas dienas Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Integrētie mācību priekšmeti

Valodu joma, dabaszinātņu joma, sociālā un pilsoniskā joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (grupā) Matemātikas joma Matemātikas joma Valodu joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē)
Tehnoloģiju joma Dabaszinātņu joma Tehnoloģiju joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma
Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma

Pirmsskolas pedagogi: Grēta Parfjonova, Ginta Herbsta, Līga Vītoliņa, Ilze Orinska