Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izstrādāts saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 745, 29.11.2022.

  1. Noteikumi nosaka 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
  2. Privātsākumskolā “Varavīksne” mācību gads sākas 2023. gada 1. septembrī, beidzas 2024. gada 31. maijā.
  3. Mācību gadu veido divi semestri:
  • pirmais semestris ilgst no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 22. decembrim;
  • otrais semestris ilgst no 2024. gada 8. janvāra līdz 2023. gada 31. maijam.

4. Mācību gadā skolēniem ir šādas brīvdienas:

  • rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim;
  • ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim;
  • pavasara brīvdienas – no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam;
  • vasaras brīvdienas – no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. augustam.

5. Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem plānotas no 2024. gada 5. februāra līdz 9. februārim.

6. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru rezultātā ilgstoši – vismaz vienu nedēļu, nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Skolas dibinātājs pēc konkrēto ārkārtējās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 745 “Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.