Akreditācijas ekspertu ziņojumu skatīt šeit: pdf (Adobe Reader).