Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā

 Izstrādāti saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 319, 2020. gada 26. maijā

I. Vispārīgais jautājums

  1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā Privātsākumskolā “Varavīksne”, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmu.

II. Valsts pārbaudes darbi 3. klases skolēniem

  1. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

Latviešu valodā:

  • mutvārdu daļa no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim;
  • rakstu daļa 2021. gada 18. februārī.

Matemātikā, rakstiski: 2021. gada 24. februārī.

III. Valsts pārbaudes darbi 6. klases skolēniem

3. Diagnosticējošie darbi notiek:

Latviešu valodā (kombinēti):

  • mutvārdu daļa no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim;
  • rakstu daļa 2021. gada 17. februārī.

Matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī.

Dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.