Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā

 Izstrādāti saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 158, 2021. gada 11. martā

 

I. Vispārīgais jautājums

  1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā Privātsākumskolā “Varavīksne”, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmu.

II. Valsts pārbaudes darbi 3. klases skolēniem

  1. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

Latviešu valodā:

  • mutvārdu daļa no 2022. gada 10. janvāra līdz 16. februārim;
  • rakstu daļa 2022. gada 17. februārī.

Matemātikā, rakstiski: 2022. gada 23. februārī.

III. Valsts pārbaudes darbi 6. klases skolēniem

  1. Diagnosticējošie darbi notiek:

Latviešu valodā (kombinēti):

  • mutvārdu daļa no 2022. gada 10. janvāra līdz 15. februārim;
  • rakstu daļa 2022. gada 16. februārī.

Matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī.

Dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.