DIENAS REŽĪMS SKOLĒNIEM

Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, kods: 11011111

8.45 – 9.00 Pulcēšanās
9.00 – 11.00 Mācību stundas
11.00-12.00 Pusdienas, pastaiga svaigā gaisā

  • 11.00-11.20 pusdienas 1.-2. klases skolēniem
  • 11.10-11.30 pusdienas 3.-6. klases skolēniem*
12.00-13.20 Mācību stundas 1.-3. klasei
12.00-14.40 Mācību stundas 1.-6. klasei
13.20-15.00 Fakultatīvi, atpūta, pagarinātās dienas grupa 1.-3. klasei
14.00-15.00 Fakultatīvi, konsultācijas 4.-6. klasei
15.00-18.00 Interešu izglītības nodarbības

 *3.- 6. klašu skolēni pusdieno Jūrniecības koledžas kafejnīcā