PRIVĀTSĀKUMSKOLAS ”VARAVĪKSNE” MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTA 

1. klasei
Izdevniecība Autors Nosaukums
Pētergailis Ilga Valtasa Matemātika 1. klasei. Mācību grāmata I,II
Zvaigzne ABC Raimonds Arājs, Vija Drulle, Agrita Miesniece Izzini pasauli! 1.klase Mācību grāmata
Zvaigzne ABC Gita Andersone u.c. Mazā zīle
  Zīle 1. klasei. Mācību grāmata
Zvaigzne ABC Ingrīda Vilkārse

Ieva Čerpinska

Mūzika 1. klasei. Mācību grāmata

 

2. klasei
Izdevniecība Autors Nosaukums
Pētergailis Ilga Valtasa Matemātika 2. klasei. Mācību grāmata I,II
Zvaigzne ABC Raimonds Arājs, Vija Drulle, Agrita Miesniece Izzini pasauli! 2.klase. Mācību grāmata
Zvaigzne ABC Gita Andersone u.c. Zīle 2. klasei. Mācību grāmata
Zvaigzne ABC Ingrīda Vilkārse

Ieva Čerpinska

Mūzika 2. klasei. Mācību grāmata
Oxford * Naomi Simmons Family and Friends 1, Class Book
Oxford * Naomi Simmons Family and Friends 1, Workbook

 

3. klasei
Izdevniecība Autors Nosaukums
Pētergailis Ilga Valtasa Matemātika 3. klasei. Mācību grāmata I,II
Zvaigzne ABC Raimonds Arājs, Vija Drulle, Agrita Miesniece Izzini pasauli! 3. klase Mācību grāmata
Zvaigzne ABC Gita Andersone u.c. Zīle 3. klasei. Mācību grāmata

 

Zvaigzne ABC Ingrīda Vilkārse

Ieva Čerpinska

Mūzika 3. klasei. Mācību grāmata
Oxford * Naomi Simmons Family and Friends 2 Class Book
Oxford * Naomi Simmons Family and Friends 2 Workbook

 

4. klasei
Izdevniecība Autors Nosaukums
Pētergailis Ilga Valtasa Matemātika 4. klasei. Mācību grāmata I,II
Zvaigzne ABC Raimonds Arājs, Vija Drulle, Agrita Miesniece Izzini pasauli! 4. klase. Mācību grāmata
Zvaigzne ABC Gita Andersone u.c. Zīle 4. klasei Valodas gudrību grāmata
    Grāmata lasīšanai un domāšanai
Zvaigzne ABC Ingrīda Vilkārse

Ieva Čerpinska

Mūzika 4. klasei. Mācību grāmata
Oxford * Tamzin Thompson Family and Friends 3 Class Book
Oxford * Liz Driscoll Family and Friends 3 Workbook

 

5. klasei
Izdevniecība Autors Nosaukums
Lielvārds Vēsma Veckāgana Latviešu valoda 5. klasei. Mācību grāmata
RaKa Māra Rune u.c. Literatūra 5. klasei. Mācību grāmata
Pētergailis Inese Lude Matemātika 5. klasei. Mācību grāmata 
RaKa Inta Māra Rubana Sociālās zinības 5. klasei. Mācību grāmata
Lielvārds Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa Dabaszinības 5. klasei. Mācību grāmata
Zvaigzne ABC Imants Vasmanis,

Ingrīda Vilkārse

Mūzika 5. klasei. Mācību grāmata
Oxford * Naomi Simmons Family and Friends 4 Class Book
Oxford * Liz Driscoll Family and Friends 4 Work book

 

6. klasei
Izdevniecība Autors Nosaukums
Lielvārds Vēsma Veckāgana Latviešu valoda 6. klasei. Mācību grāmata
RaKa Māra Rune u.c. Literatūra 6. klasei. Mācību grāmata
Pētergailis Inese Lude Matemātika 6. klasei.  Mācību grāmata
RaKa R. Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 6. klasei. Mācību grāmata
Lielvārds Ilgonis Vilks u.c Dabaszinības 6. klasei. Mācību grāmata
Zvaigzne ABC Imants Vasmanis Mūzika 6. klasei. Mācību grāmata
Zvaigzne ABC Sarmīte Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai I daļa

Mācību grāmata

Zvaigzne ABC Sarmīte Goldmane u.c. Pasaules vēsture pamatskolai 1. Mācību grāmata
Retorika A Emma Arhangelskaja Просто по русски 1. Mācību grāmata
Oxford * Tamzin Thompson Family and Friends 5 Class Book
Oxford * Helen Casey Family and Friends 5  Work book

Pamatojoties uz Privātsākumskolas ”Varavīksne” Skolas padomes sēdes protokolu Nr. 1,  25.05.2018. mācību līdzekli * iespēju robežās iegādājas vecāki