PAGARINĀTĀ DIENAS GRUPAS DARBA GRAFIKS

2019./2020. mācību gadam

 

Mērķis. Sekmēt izglītojamo izaugsmi.

Uzdevums. Veicināt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties.

Darba organizācija:

Nr. Diena Laiks Pedagogs Klases Telpa
1. Pirmdiena 12.40-13.20 I. Orinska 1.-3. 2. klase
    13.20-15.00 Dz. Pūķe 1.-3. 2. klase
2. Otrdiena 13.20-14.00 A.Buče 1.-3. 2. klase
    14.00-15.00 Dz. Pūķe 1.-3. 2. klase
3. Trešdiena 12.40-13.20 I. Orinska 1.-3. 2. klase
    13.20-15.00 Dz. Pūķe 1.-3. 2. klase
4. Ceturtdiena 13.20-15.00 Dz. Pūķe 1.-3. 2. klase
5. Piektdiena 13.20-14.00 I.Orinska/A.Buče 1.-3. 2. klase