Lai skatītu sākumskolas izglītības programmu, lūdzu, izvēlieties vēlamo dokumenta formātu doc (Microsoft Word) vai pdf (Adobe Reader).