MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS

2023./2024. mācību gadam

PIRMDIENA 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase
9.00-9.40 Latviešu valoda Mūzika Klase stunda  Klases stunda Matemātika Matemātika
9.40-10.20 Latviešu valoda Latviešu valoda Dizains un tehnoloģijas Mūzika

 

Matemātika

 

Matemātika

 

10.20-11.00 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Sociālās ziņas Sociālās ziņas Sociālās ziņas
  Starpbrīdis  
12.00-12.40 Matemātika Dabas ziņas Matemātika Sociālās ziņas Sociālās ziņas Sociālās ziņas
12.40-13.20   Dabas ziņas   Dabas ziņas Latviešu valoda Latviešu valoda
13.20-14.00       Dabas ziņas Latviešu valoda

Pašvadīta

Sociālās ziņas

Pašvadīta

 

OTRDIENA 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase
9.00-9.40 Klase stunda Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika Dabas ziņas Dabas ziņas
9.40-10.20 Dizains un tehnoloģijas Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika Dabas ziņas Dabas ziņas
10.20-11.00 Angļu valoda Datorika Sociālās ziņas Latviešu valoda Vizuālā māksla Vizuālā māksla
  Starpbrīdis Starpbrīdis
12.00-12.40 Latviešu valoda Angļu valoda Datorika Latviešu valoda

 

Dizains un tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas
12.40-13.20 Latviešu valoda Angļu valoda Dabas ziņas Datorika Datorika Datorika
13.20-14.00     Dabas ziņas   Literatūra

Pašvadīta

Dizains un tehnoloģijas Pašvadīta
14.00-14.40           Matemātika Pašvadīta

 

TREŠDIENA 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase
9.00-9.40 Matemātika Matemātika Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Angļu valoda
9.40-10.20 Matemātika Matemātika Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Angļu valoda
10.20-11.00 Angļu valoda  Vizuālā māksla Vizuālā māksla Literatūra Literatūra Literatūra
  Starpbrīdis   Starpbrīdis                                              
12.00-12.40 Mūzika Vizuālā māksla Vizuālā māksla Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
12.40-13.20       Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
13.20-14.00         Klases stunda Klases stunda

 

CETURTDIENA 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase
9.00-9.40 Mūzika Sociālās ziņas Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
9.40-10.20 Dabas ziņas Mūzika Matemātika Vizuālā māksla Matemātika Matemātika
10.20-11.00 Dabas ziņas Matemātika Mūzika

 

Dizains un tehnoloģijas Matemātika

 

Matemātika
  Starpbrīdis Starpbrīdis
12.00-12.40 Sociālās ziņas Matemātika Latviešu valoda Mūzika Mūzika Mūzika
12.40-13.20   Klases stunda Latviešu valoda Teātra māksla Teātra māksla Teātra māksla
13.20-14.00         Mūzika Mūzika

 

PIEKTDIENA 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase
9.00-9.40 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Krievu valoda Krievu valoda
9.40-10.20 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Krievu valoda Krievu valoda
10.20-11.00 Vizuālā māksla

 

Dizains un tehnoloģijas Mūzika Krievu valoda

 

Matemātika

 

Matemātika

 

11.00-12.00 Starpbrīdis Starpbrīdis
12.00-12.40 Sports un veselība Starpbrīdis Sports un veselība Sports un veselība Starpbrīdis Sports un veselība
12.40-13.20 Sports un veselība Sports un veselība Sports un veselība Sports un veselība Sports un veselība Sports un veselība
13.20-14.00 Sports un veselība Sports un veselība Sports un veselība Sports un veselība Sports un veselība Sports un veselība

*Sports un veselība septembrī – septembris-oktobris un aprīlis-maijs ārtelpās, novembris-marts Jūrnieku centrā