Izstāde „Bērni pielaiko karjeru” – sākumskola

Sākumskolas skolēni apmeklēja izstādi „Bērni pielaiko karjeru” koncertzālē „Lielais dzintars.” Ar lielu interesi noklausījās Latvijā zināmo cilvēku intervijas  un ceļa vārdus katram, kurš domā par savas karjeras izvēli. Skolēniem bija iespēja iejusties populāro cilvēku lomā, lai gan tikai aiz foto sienas.

Paldies Tatjanai Jaremčukai par laipno sagaidīšanu un informāciju par to kā tapa šis projekts un kāda tam ir nozīme.