Izstāde “Pavasari gaidot”

Privātsākumskolas “Varavīksne” 2.klases skolēni apmeklēja LBJC “Vaduguns” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādi “Pavasari gaidot”.