Karjeras nedēļa pirmsskolā – “Nākotnes profesija”

21.10.2019. mūsu sadarbības partneri no PII “Dzintariņš” viesojās pie Privātsākumskolas “Varavīksne” pirmsskolas grupas “Pelītes” audzēkņiem, lai iepazīstinātu viens otru ar savu radīto “Nākotnes profesiju”.