Kopienas dārzs

Privātsakumskolas “Varavīksne” jaunākā grupa “Mārītes” 25. maijā apmeklēja jaunizveidoto kopienas dārzu Kuģinieku ielā 6.