Lāčplēša dārza svētkos

22.08., kad Liepāju bija apciemojis lietus vīrs, mēs visi satikāmies Karostā, Lāčplēša dārza svētkos! Privātsākumskolas “Varavīksne” dejotājiem un dziedātājiem bija gods atklāt šos svētkus ar pasaku par Tauriņiem un biti, kuras autori ir Privātsākumskolas “Varavīksne” pirmsskolas grupas bērni. Dziedājām dziesmas, spēlējām mūzikas instrumentus un dejojām lietū!