Liecību diena

Liecības visiem pasniegtas, visvairāk cieši samīļots, vecākiem sirsnīgākais “Paldies!” par līdzatbildību. Paliec sveika, skola! Laiks doties vasaras atpūtā!
Visiem saulainu, jautru un drošiem piedzīvojumiem bagātu vasaru!