Liecību izsniegšana

21. decembrī skolēniem savās klasēs notika liecību saņemšanas svētki.