Mācību gada noslēgums

Ai brīnumu, brīnumu pasaulē daudz,
Bet lielākais brīnums ir tas kā Tu audz.

Šogad notika svinīga liecību izsniegšana 6.klasei un pirmsskolas izlaidums.