Mājturības stundas darbiņi no koka ripām

Mājturības un tehnoloģijas stundās 5. un 6. klases skolēni aktīvi darbojās ar koku. Lai taptu gatavs izstrādājums, skolēniem vispirms bija jānoslīpē koka ripa un pēc tam jāveido savs izvēlētais radošais darbs par tēmu “Ziemassvētki”. Paldies Artura vecākiem par sagādāto materiālu!