“Mārītes” Elitas Patmalnieces izstādē “Nomoda sapņi”.

18. decembrī pirmsskolas grupa “Mārītes” devās uz Liepājas muzeju lai skatītos Elitas Patmalnieces izstādi “Nomoda sapņi”.