Mārtiņdiena mazākajiem

10. novembrī “Mārītes” grupiņā notika Mārtiņdienas svinības, kurās iepazina Mārtiņdienas tradīcijas, kā arī gāja jautrās rotaļās un ietērpjoties dažādos tēlos dziedāja dziesmas.Tika skandēti dažādi ritma instrumenti un protams neizpalika svētku gardumi.