Mārtiņdiena pirmsskolas grupiņai “Bitītes”

Pirmsskolas grupiņa “Bitītes” atzīmēja Mārtiņdienu minot mīklas, vērojot laiku, ar troksni dzenot prom visu slikto.
Lai jautrāk un krāsaināk – katrs sev izveidoja masku ar paša izvēlētiem materiāliem.
Ar aizvērtām acīm mēģinājām pielikt gaiļa pazudušo asti, gājām rotaļās, dejojām, “novācām” un sašķirojām vēl pēdējo ražu.
Pēc kārtīga darba, protams, neizpalika arī svētku cienasts – cūkas šņukurs, kuru katrs pats arī pagatavoja.