Mazo bērnu lasījumi “Jaunie rakstnieki 2018”

Pirmsskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem tika aicināti iejusties rakstnieka lomā, tā veicinot radošo prasmju attīstīšanu un pilnveidojot valodas un skatuves runas iemaņas.

   30.februārī notika mazo bērnu lasījumi “Jaunie rakstnieki 2018”. Ir iesieta grāmata. Paldies par iesaistīšanos jauno dzejoļu tapšanā pirmsskolas grupu “Podziņas”, “Pelītes” ģimenēm!