Miķeļdiena sākumskolā

Sākumskolas skolēni Miķeļdienu ieskandināja Alsungā. Rītu sāka ar fiziskām aktivitātēm Mežvidu labirintā. Tējnīcā “Sapņotava” mūs sagaidīja Suitu sievas un Suitu dūdenieki, kas mums pastāstīja par suitu tradīcijām, suitu tautastērpiem un cienāja ar sklandraušiem.