Miķeļi “Podziņas” un “Pelītes” grupās

Pirmsskolas grupas “Podziņas” un “Pelītes” svinēja Miķeļdienu! Iepazinās ar latviešu rudens saulgriežu tradīcijām. Svētku mielastā cepa gardus – sāļos un saldos pīrāgus.