Muzejnodarbība “Janis Rozentāls. No Kurzemes kolekcijas”.

6. martā 4.-6.klases skolēni mācību procesa ietvaros apmeklēja Liepājas muzeja izstādi un muzejnodarbību “Janis Rozentāls. No Kurzemes kolekcijas”. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar līdz šim mazāk publiski eksponētiem darbiem no Kurzemes muzeju krājumiem, kā arī vērot dokumentālu filmu par mākslinieka dzīves gaitām. Noslēgumā skolēni ar lielu interesi un aizrautību iejutās mākslinieka lomā.