Mūzikla “Mūzikas skaņas” cikls pirmsskolā

Mūsu mūzikla “Mūzikas skaņas” cikls ir noslēdzies. 
20.aprīlī šo skaisto mūziklu varēja baudīt mūsu pirmsskolas grupas “Podziņas” un “Pelītes” vecvecāki. 
Savukārt, 14.maijā, šo mūziklu varēja baudīt audzēkņu vecāki – ģimenes dienas pasākuma ietvaros! 
17.maijā devāmies uz pirmsskolas izglītību “Saulīte”, kur parādījām mūsu iestudēto mūziklu.