Kārtība, kādā izglītības iestādē var uzturēties nepiederošas personas

Izstrādāts saskaņā ar Izglītības likumu

  1. Ienākot pa ārdurvīm, paskaidrot dežūrējošam darbiniekam apmeklējuma mērķi.
  2. Saņemt nepieciešamo informāciju no dežūrējošā darbinieka.
  3. Ievērot darbinieku pieņemšanas un konsultāciju laikus.
  4. Bez darbinieku uzaicinājuma nedrīkst ieiet klašu, nodarbību telpās un administrācijas kabinetā.