PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pakalpojumu izcenojumi 2024. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mācību maksa EUR
Pirmsskolas izglītība
1. Rotaļnodarbības 2-4 gadus veciem bērniem 5,00 eiro stundā
2. Bērnu dārzs 400,00 eiro mēnesī *
3. Izglītojošas nodarbības katru darba dienu, no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00 100,00 eiro mēnesī
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā,

no plkst. 9.30 līdz 11.00 vai no plkst. 13.00-15.00

80,00 eiro mēnesī
5. Sagatavošanas grupas nodarbības adaptācijai 1. klasē;

marts-maijs

10,00 eiro nodarbība
6. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2024./2025. mācību gadam 70,00 eiro mācību gadā
Sākumskolas izglītība
1. 1. – 6. klase 150,00 eiro mēnesī **
2. Vasaras abonenta maksa 1.-5. klase jūnijs-augusts 150,00 eiro
3. Mācību priekšmetu fakultatīvi 50,00 eiro mēnesī
4. Pagarinātā dienas grupa līdz plkst. 1500, tai skaitā fakultatīvi 80,00 eiro mēnesī
5. Individuālas konsultācijas 40 min. 20,00 eiro nodarbība
6. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2024./2025. mācību gadam 70,00 eiro mācību gadā
Interešu izglītība, fakultatīvi
1. Mākslas studijas – vizuālā māksla vai mūzika 30,00 eiro mēnesī
2. Tautiskās dejas pirmsskola 20,00 eiro mēnesī
3. Tautiskās dejas sākumskolā 10,00 eiro mēnesī
4. Montessori pedagoģijas nodarbības 20,00 eiro nodarbība
5. Valodu klubiņi – Krievu, Angļu, Franču vai Spāņu valoda 30,00 eiro mēnesī
6. Dambretes/Šaha pulciņš 40,00 eiro mēnesī
7. Klavierspēle 20,00 eiro nodarbība
Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolai
1. Brokastis 1,50 eiro dienā***
2. Pusdienas 3,00 eiro dienā***
3. Launags 1,50 eiro dienā***

 

* Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērnu dārzā var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome:

  1. gadā 2.-4. gadīgiem bērniem 270,36; EUR, 5.-6. gadīgiem bērniem 174.95 EUR

** Valsts mērķdotācijas 2023. gadā 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 26272, 00 EUR; Valsts dotācijas 1.-6. klases skolēniem 52932,00 EUR

*** Daudzbērnu ģimenes saņem pašvaldības atlaides ēdināšnas pakalpojumiem pamatojoties uz vecāku iesniegumu