Pašnovērtējuma ziņojums
2022./2023. gadam

     Pašnovērtējuma ziņojumu 2022./2023. gadam var apskatīt šeit: pasvertejums_2022_2023