Skolas himna

Vai zini, kas ir skola,
Kur tagad mācos es?
Kur sauli smeļam plaukstās
Un arī dvēselēs.

Vai zini manu skolu,
Kur vienmēr draugu daudz,
Kur bērni jautri dziesmas dzied
Un gudrība, kur zied?

Varavīksne, Varavīksne
Tā to skolu sauc.
Varavīksne, Varavīksne
Tur, kur krāsu daudz.

Caur saules stariem krītot
Laiks ātri aizsteidzas,
Bet mūsu sirdīs vienmēr
Plaukst Varavīksnes gars.

Guna Vagotiņa-Vagule, Inga Jaunzeme