Pasaules ūdens diena

         Pašlaik Pasaules ūdens dienu, ko ANO izveidoja 1993. gadā, katru gadu atzīmē 22. martā. Šajā dienā tiek uzsvērta saldūdens nozīme. Pašlaik 2,2 miljardiem cilvēku nav pieejams drošs ūdens, ir nepieciešami pasākumi globālās krīzes apkarošanai. 2022. gadā uzmanības centrā ir gruntsūdeņi.
Lai popularizētu Pasaules ūdens dienu atzīmējot, ka katram cilvēkam ir tiesības uz tīra ūdens pieejamību un pievēršot uzmanību, ka gruntsūdeņi ir neredzams resurss, kura nozīme ir redzama visur, Privātsākumskolas “Varavīksne” pirmsskolas audzēkņi un sākumskolas skolēni piedalījās UNESCO Asociēto skolu projektā.
         Atzīmējot šo dienu, pirmsskolas audzēkņi iepazinās ar ūdens nozīmi un izzināja, kur dabā var redzēt ūdeni, kāpēc ūdens ir nepieciešams un kā var taupīt un rūpēties par to, mācoties gan ūdens aprites dzejoli, gan veidojot dažādus radošos darbus.
        Savukārt, sākumskumskolas skolēni, izzināja gruntsūdeņus, veidojot to modeli, lai labāk izprastu to aprites ciklu un veidoja radošus darbus, pievēršot uzmanību grunstūdeņu aizsargāšanai no pārmērīgas lietošanas un piesārņošanas.