Pilsētas ZPD konference

22. martā 5. klases skolniece Anastasija un 6. klases skolniece Anna Elizabete piedalījās Liepājas pilsētas ZPD konferencē, kur prezentēja savu pētniecisko darbu. Abas skolnieces ieguva 2. pakāpes diplomu. Apsveicam un lepojamies!