Pirmā advente

27.11. skoliņā ciemojās Liepājas Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis. Viņš kopā ar sākumskolas skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem Adventes vainagā iededza pirmo svecīti. Arī turpmākās adventes svecītes mēs iedegsim kopā.