Pirmsskolas audzēkņi “Bitītes” un sākumsskolas skolēni godinot Latviju 105.gadadienā
Svinīgā pasākumā godinājām Latviju 105.gadadienā. Pirmsskolas audzēkņi “Bitītes” un sākumskolas skolēni kopīgi saskatīja, kādas krāsas Latvijai piestāv.
Mēs katrs un visi kopā esam nozīmīgi ceļā uz skaistāku, krāsaināku Latviju. Būsim atbildīgi un leposimies ar savu zemi.