Pirmsskolas grupa “Bitītes” tauriņu pētījums

Pirmsskolas grupa “Bitītes” visu maiju ļoti cītīgi izzināja tēmu “Tauriņu attīstības cikls”, vērojot un audzējot tauriņus – sākot no kāpuriņiem. Tauriņus pirmajā vasaras dienā palaidām brīvībā.