Pirmsskolas grupa “Mārītes” “Rūku šeptes Brīnumskolā”.

Pirmsskolas grupa “Mārītes” 12.decembrī ieskandināja Ziemassvētkus “Rūku šeptes Brīnumskolā”.