“Podziņu “Ziemassvētku koncerts “Tev tuvumā”

…Sirds tādu savādu prieku nes,
Dvēsele klusu gaišumu nes,
Nes Ziemassvētkus sirds un dvēsele nes
No visdziļākās iekšienes.

18. decembrī pirmsskolas grupas “Podziņas” bērni savām ģimenēm veltīja sirsnīgu Ziemassvētku koncertu “Tev tuvumā”.