Projekta darba prezentācijas sākumskolā

10. martā Privātsākumskolā “Varavīksne” norisinājās skolas kārtas projekta darba prezentācija. Savu veikumu rādīja sākumskolas skolēni. No katras klases tika izvirzīti labāko darbu autori. Skolēni bija pētījuši dažādas tēmas – zaķis, zirgs, karijs, maizes cepšanas process, kanisterapija. Prezentācijas beigās klausītājiem bija iespēja nodegustēt pašceptu maizi un dažādus karija veidus.

Projekta darba prezentācijas skolas kārta notiks arī 24., 31. martā.