Projekta darbu prezentācijas PII grupām

17. februārī pirmsskolas grupas “Mārītes” audzēkņi prezentēja projekta darbus – “Meža dzīvnieki”, “Lauku sēta”, “Rotaļlietas”.

21. februārī projekta darbus “Dzīvnieki”, “Pļavas”, “Dabas parādības” prezentēja pirmsskolas grupas “Podziņās”, “Pelītes” audzēkņi.

Projekta tēmas tika izraudzītas no skatuves runas konkursa “Zvirbulis 2017” iesniegtajiem dzejoļiem. Sadarbojoties grupu audzinātājām, bērniem un vecākiem darbi tika papildināti ar informāciju un apkopoti.